Chợ ứng dụng

dành cho doanh nghiệp

Hỗ trợ và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực

GIỚI THIỆU

Tối ưu hóa
hoạt động kinh doanh
trong mọi lĩnh vực

Appi là nền tảng hỗ trợ tìm kiếm ứng dụng dành cho doanh nghiệp, giúp tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực.

Doanh nghiệp dễ dàng tìm ra những công cụ phù hợp nhất để tối ưu hóa hoạt động, quản lý dự án, tương tác với khách hàng, và nâng cao năng suất.

Dùng thử các sản phẩm khác nhau

Appi hỗ trợ người dùng dùng thử các sản phẩm trước khi quyết định mua, giúp tránh việc đầu tư vào các giải pháp không phù hợp với nhu cầu thực tế.

Đa dạng hóa giải pháp công nghệ

Cho phép doanh nghiệp truy cập các ứng dụng từ nhiều nhà cung cấp, giúp lựa chọn những ứng dụng phù hợp với mục tiêu kinh doanh cụ thể.

Tiết kiệm chi phí

Thay vì phát triển các giải pháp tự thiết kế, doanh nghiệp có thể sử dụng các ứng dụng có sẵn trên chợ ứng dụng, giúp tiết kiệm chi phí phát triển.